Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Misje Społeczne

zdjęcia lekarzy

 

Misje społeczne w Wenezueli zostały stworzone dla wszystkich Wenezuelczyków - jednak tak naprawdę z myślą o tych najbiedniejszych. Celem misji jest wspieranie rozwoju ludzkiego na takich płaszczyznach jak: edukacja, zdrowie, żywienie, kultura, ekologia, itd. Wszystkie misje zostały zapoczątkowane przez prezydenta Republiki Boliwariańskiej Wenezeuli Hugo Chaveza.

Sponsorowane z petro-pieniędzy nie są jedynie utopią, ale realną pomocą, z której korzysta ponad 50%-owa rzesza Wenezuelczyków.
Realizacja pierwszej misji rozpoczęła się w 2003 roku i w chwili obecnej Wenezuela realizuje ich ponad trzydzieści.
Niezależne Centrum Badań Gospodarki i Polityki (Center for Economic and Policy Research) z siedzibą w Waszyngtonie w raporcie z 2007r. wskazuje na te oto następstwa działania misji:
wenezuelskie markety

 

- poziom ubóstwa przeciętnej wenezuelskiej rodziny zmniejszył się o 31% (dane obejmują okres od 2003 do końca 2006 roku),
- bezrobocie w Wenezueli spadło do najniższego poziomu na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat i wynosi 8,3% (dane za czerwiec 2007r),
- wydatki socjalne na 1 osobę, w latach 1998-2006 wzrosły o 314%.
Misje społeczne sponsorowane są przez narodowego właściciela przemysłu naftowego Petróleos de Venezuela (PDVSA). Wydatki PDVSA na cele społeczne wzrosły z $249 milionów w 2003 roku do prawie $14 mld za rok 2007.
Na co w takim razie wydawane są te bajońskie sumy? Przyjrzyjmy się uważnie zamieszczonym poniżej informacjom.

 

Misión 13 de Abril

 

Misión 13 de Abril"Misja 13 Kwietnia"

- od kwietnia 2008r.

Poprawia infrastrukturę mieszkalną i promuje ekonomię komunalną poprzez własność socjalną. Misja skierowana jest do tej najbiedniejszej części społeczeństwa wenezuelskiego. Swoją nazwę zawdzięcza od dnia, w którym powstała.

 

Misión Alma Mater

 

"Misja Alma Mater"

- od listopada 2006r.

Buduje nowe uniwersytety, miejsca do nauki oraz kampusy dla wciąż rosnącej liczby studentów wyższych uczelni. Założeniem misji jest wybudowanie 28 nowych uniwersytetów.

 

Misión Arbol

 

Misión Arbol - Misja Drzewo"Misja Drzewo"

- od czerwca 2006r.

Zamiarem misji jest posadzenie 100.000 drzew w ciągu 5 lat. Ma to na celu odzyskanie wenezuelskich lasów. Celem misji jest również zaangażowanie społeczności wiejskiej, w zatrzymaniu dalszego niszczenia lasów (wycinka/wypalanie), poprzez promowanie bardziej zrównoważonego rolnictwa jak uprawa kawy lub kakao. Projekt ten zmierza do osiągnięcia samoorganizacji wśród lokalnych społeczności.

 

Misión Barrio Adentro

 

Misión Barrio Adentro - Misja Bliżej Potrzebujących"Misja Bliżej Potrzebujących"

- od 2003r.

Przeprowadzana w trzech etapach misja ma na celu zapewnienie ochrony zdrowia wyłączonej części społeczeństwa, w ramach realizacji modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Rozbudowuje sieć ambulatoryjną poprzez tworzenie Ludowych Klinik i Przychodni oraz zapewnienia stałą obecność lekarzy w regionach o utrudnionym lub nieistniejącym dostępie do szpitali. Misja ta ma również za zadanie budowę szpitali.

 

Misión Ché Guevara

 

Misión Ché Guevara - Misja Che Guevara"Misja Che Guevara"

- od września 2007r.

Zapewnia innowacje w dziedzinie edukacji i szkoleń. Zadaniem misji jest opracowywanie programów nauczania poprzez zastosowanie elementów wiedzy etyczno - moralnej. Misja oferuje techniczną wiedzę na temat rolnictwa, budownictwa, turystyki oraz ułatwia tworzenie spółdzielni. Do tej pory 670.000 Wenezuelczyków skorzystało ze szkoleń pracowniczych oraz pozyskało umiejętności biznesowe, tworząc około 10.000 firm.

 

Misión Ciencia

 

Misión Ciencia - Misja Nauka"Misja Nauka"

- od lutego 2006r.

Zmierza do ukształtowania nowej kultury naukowej i technologicznej opartej na kolektywnej organizacji nauki, podejmującej dialog między różnymi dziedzinami wiedzy i charakteryzującej się podejściem całościowym, interdyscyplinarnością oraz zaangażowaniem rozmaitych podmiotów w naukowo-technologiczny rozwój kraju, dla osiągnięcia wyższego poziomu jego suwerenności. Jednym z jej celów jest masowe włączenie różnych podmiotów społecznych, ekonomicznych, akademickich i politycznych do realizacji programu rozwoju endogenicznego oraz integracji latynoamerykańskiej z intensywnym wykorzystaniem ich wiedzy i międzyinstytucjonalnej współpracy.

Misja ta tworzy laboratoria uniwersyteckie, oferuje stypendia oraz szkolenia w zakresie oprogramowania open source. Wykorzystanie takiego oprogramowania (np. Linux) jest nie tylko darmowe, ale i powszechne w całym kraju.

 

Misión Cristo

 

"Misja Chrystus"

- od kwietnia 2008r.

Jest to misja, która integruje wszystkie misje jakie w chwili obecnej obowiązują w Wenezueli. Jej zadaniem jest zmiejszenie wskaźnika ubóstwa do poziomu zero poprzez efektywną realizację wszystkich misji społecznych.

 

Misión Cultura

 

Misión Cultura - Misja Kultura"Misja Kultura"

- od października 2004r.

Jest programem, który obejmuje rozwój szkolnictwa wyższego, rozwój społeczno-polityczny, społeczno-wspólnotowy oraz kulturalny. Rodzi się wraz z powstaniem Uniwersytetu im. Simona Rodrigueza, w którym w październiku 2004 roku podpisana została za pośrednictwem Narodowej Rady Kultury (Consejo Nacional de la Cultura, CONAC) umowa o realizacji tego programu. Misja ta w głównej mierze odpowiedzialna jest za promowanie tożsamości kulturowej oraz integracji społeczności.

 

Misión Energética

 

Misión Energética - Misja Energetyczna"Misja Energetyczna"

- od listopada 2006r.

Celem misji jest darmowe rozpowszechnianie energoszczędnych żarówek fluorescencyjnych. Do września 2008r wydano 78 milionów żarówek. Oprócz tego w ramach powyższego projektu w większych miastach, latarnie uliczne wymieniane są na panele słoneczne. Zadaniem misji jest uświadomienie społeczeństwu problemu zanieczyszczeń klimatu oraz możliwości oszczędzania energii, a co za tym idzie i pieniądza.

 

Misión Esperanza

 

Misión Esperanza - Misja Nadzieja"Misja Nadzieja"

- od 2009r.

Jest to misja będąca alternatywą dla wyleczenia cukrzycy. Program leczenia zakłada wprowadzenie komórek macierzystych u pacjentów z chronicznymi chorobami takimi jak: cukrzyca typu 1 i 2, problemy z nerkami, marskość wątroby, przewlekłe zapalenie płuc, paraliż, choroby serca, choroby degeneracyjne i inne.

 

Misión Florentino

 

Misión Florentino - Misja Florentino"Misja Florentino"

- od 2004r.

Misja Florentino była boliwariańską misją zorganizowaną przez prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza w celu skoordynowania ludności, ażeby głosować na "nie" w referendum odwołującym go ze stanowiska głowy państwa. Centrami misji były organizacje zwane Comando Maisanta - ideologiczne centra - elekcyjne brygady. Jednym z działań misji było uświadamianie populacji istoty udziału w demokratycznym referendum oraz organizowanie wyborców w samym dniu wyborów np. pobótki bardzo wczesnym rankiem, transport, itp.

 

Misión Guaicaipuro

 

Misión Guaicaipuro - Misja Guaicaipuro"Misja Guaicaipuro"

- od października 2003r.

Zrodziła się z szacunku dla przeszłości, teraźniejszości i przyszłości wspólnot indiańskich kraju, z potrzeby przywrócenia należnych im praw, zgodnie z Konstytucją Boliwariańskiej Republiki Wenezueli. Organizmem wykonującym tę Misję jest Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ogólnie mówiąc, misja przywraca tytuły ziemskie i broni praw rdzennej społeczności.

 

Misión Hábitat

 

Misión Hábitat - Misja Siedlisko"Misja Siedlisko"

- od 2004r.

Założeniem misji jest konstrukcja tysięcy nowych budynków mieszkalnych dla biednych. Program ma również za zadanie wybudowanie zintegrowanych stref mieszkaniowych z dostępem do pełnego zakresu usług socjalnych - od edukacji po opiekę zdrowotną - zgodnie z wizją "Nowego Urbanizmu". W ramach misji wybudowano ponad 10.000 jednostek mieszkaniowych.

 

Misión Identidad

 

Misión Identidad - Misja Tożsamość"Misja Tożsamość"

Misja "Tożsamość" gwarantuje wszystkim obywatelom Boliwariańskiej Republiki Wenezueli realizację konstytucyjnego prawa do poświadczenia tożsamości, niezbędnego aby każdy obywatel kraju mógł uczestniczyć w sposób czynny w działaniach państwa i korzystać z podstawowego prawa obywatelskiego jakim jest prawo polityczne. Dowód osobisty można wymienić albo wyrobić praktycznie w każdym miejscu publicznym - w bardzo szybkim czasie.

 

Misión José Gregorio Hernández

 

Misión José Gregorio Hernández "Misja José Gregorio Hernández"

- od marca 2008r.

Nazwa misji pochodzi od lekarza, który był i jest w Wenezueli postacią kultową, z uwagi na to, że poświęcił się swojej pracy bezgranicznie. Dzięki misji, w kraju dokonuje się spisu i diagnozy wszystkich osób niepełnosprawnych oraz osób z chorobami genetycznymi. Do tej pory, w stanach takich jak: Miranda, Delta Amacuro, Zulia, Barinas i Distric Capital, naliczono liczbę 873.300 osób.

 

Misión Madres del Barrio

 

Misión Madres del Barrio - Misja Matki z Sąsiedztwa"Misja Matki z Sąsiedztwa"

- od marca 2006r.

Pomaga zredukować nieporządane ciąże u dziewczyn, obniża zażywanie narkotyków wsród młodych matek i stanowi pomoc w formie miesięcznych stypendiów dla najuboższych. Misja ta wspiera również matki samotnie wychowujące dzieci.

 

Misión Mercal

 

Misión Mercal - Misja Rynek"Misja Rynek"

- od kwietnia 2004r.

Polega na zapewnieniu właściwego zaopatrzenia ludności Wenezueli - szczególnie grup o najniższych dochodach - w produkty spożywcze oraz inne artykuły pierwszej potrzeby. Program misji realizuje się poprzez stałą wymianę handlową, zarówno hurtową jak i detaliczną, prowadzoną z dbałością o jakość, niskie ceny i dostępność. Subsydiowane sklepy spożywcze, w których sprzedawane są produkty wytworzone przy pomocy chociażby Misji Zamora, gwarantują nie tylko dość niską cenę, ale również najwyższą jakość - co potwierdzam osobiście. 4.543 tony jedzenia w postaci gotowych produktów dystrybuowanych jest do sklepów każdego dnia i nie zalega na półkach dłużej aniżeli kilka godzin. Z misji korzysta ponad 11 milionów Wenezuelczyków.

 

Misión Mi Casa Bien Equipada

 

Misión Mi Casa Bien Equipada

 

"Misja Mój Dobrze Wyposażony Dom"

- od 2010.

Została stworzona po to, aby każdy Wenezuelczyk mógł stać się posiadaczem ważnych i niezbędnych urządzeń gospodarstwa domowego po niskich cenach.

 

 

Misión Milagro

 

Misión Milagro - Misja Cud"Misja Cud"

- od czerwca 2004r.

Prowadzi darmowe operacje okulistyczne nie tylko w Wenezueli, ale w całej Ameryce Łacińskiej. W ramach misji ponad 1 milion niewidomych oraz niedowidzących Latynoamerykanów przejrzało na oczy. Początek misji był następstwem porozumienia, jakie Wenezuela podpisała z Kubą.

 

Misión Miranda

 

Misión Miranda - Misja Miranda"Misja Miranda"

- od 2003r.

Polega na zorganizowanych i kontrolowanych działaniach dla przywrócenia wykorzystywania Narodowych Sił Zbrojnych (Fuerzas Armadas Nacionales, FAN), na rzecz integralności geograficznej państwa. Wyraża się w zapewnieniu obrony wojskowej, współpracy przy utrzymywaniu porządku wewnętrznego oraz aktywny udziale w rozwijaniu kraju. Nazwa misji pochodzi od znanego, wenezuelskiego przywódcy Francisco de Miranda (1750-1816).

 

Misión Musica

 

Misión Musica - Misja Muzyka"Misja Muzyka"

- od listopada 2007r.

Głównym zadaniem misji jest udostępnienie programów muzycznych dla dzieci. Polega na konsolidacji krajowych orkiestr i chórów dla dzieci i młodzieży w Wenezueli, a także zachęca do nauki muzyki wśród młodych ludzi pochodzących z sektorów najbardziej potrzebujących w całym kraju. Do tej pory z misji korzysta około 285 tysięcy mieszkańców wszystkich regionów kraju.

więcej

 

Misión Negra Hipólita

 

Misión Negra Hipólita"Misja Ciemna Hipolita"

- od stycznia 2006r.

Ukierunkowana jest na zwalczanie marginalizacji jak również na niesienie pomocy wszystkim dzieciom ulicy, które cierpią biedę. Jej celem jest koordynowanie i popieranie wszelkiej całościowej opieki nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi bez dachu nad głową, nieletnimi przyszłymi matkami, osobami niepełnosprawnymi oraz dorosłymi w sytuacji skrajnej nędzy. Funkcjonowanie tej misji opiera się na działalności komitetów opiekuńczych i organizacji wspólnotowych, które diagnozują sytuację społeczną na podległym sobie terytorium.

 

Misión Ninos y Ninas del Barrio

 

Misión Ninos y Ninas del Barrio - Misja Chłopcy i Dziewczęta z Barrio"Misja Chłopcy i Dziewczyny z Barrio"

- od czerwca 2008r.

Misja prowadzi rehabilitację i wspomaga dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Programy misji wspierają głównie dzieci ulicy, wyzyskiwane w pracy oraz przemocy rodzinnej i środowiskowej. Misja nie tylko prowadzi wsparcie finansowe, ale również zrzesza dzieci w organizacje, które nie tylko wypełniają aktywnie czas, ale również uczą praktycznego przygotowania do życia w środowisku i dorosłości.

 

Misión Piar

 

Misión Piar"Misja Piar"

- od października 2003r.

Ta misja współpracuje bezpośrednio z Integralnym Planem Podtrzymywanego Rozwoju Wspólnot Górniczych, realizowanym przez rząd Prezydenta Hugo Chaveza Friasa, a w szczególności przez Ministerstwo Energetyki i Górnictwa. Celem misji jest odbudowanie godności i poprawienie jakości życia małych społeczności górniczych poprzez propagowanie racjonalnego, zgodnego z normami ochrony środowiska i zorganizowanego wykorzystania bogactw naturalnych.

 

Misión Plan Bolivar 2000

 

Misión Plan Bolivar 2000"Misja Plan Bolivar 2000"

- od lutego 1999r.

Była to pierwsza Misja Boliwariańska. Plan zaangażował 40.000 żołnierzy, w akcję niesienia pomocy biednym. Akcja miała charakter "od drzwi do drzwi" i polegała na masowych szczepieniach, dystrybucji jedzenia w slamsach oraz edukacji. Program zakładał również transport tysięcy biednych oraz chorych Wenezuelczyków samolotami oraz helikopterami wojskowymi. Według początkowych założeń Plan Bolivar działał na trzech etapach: Pro-Pais - zakładał wykorzystanie wojska w misjach socjalnych. Pro-Patria - wojsko uczyło pomagać lokalnym społecznościom pomagać sobie. Pro-Nacion - pomagało obywatelom tworzyć państwo bardziej samodzielne ekonomicznie.

 

Misión Ribas

 

Misión Ribas"Misja Ribas"

- od listopada 2003r.

Ma na celu włączenie do systemu kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego wykluczonych grup społecznych - tak, aby wszyscy Wenezuelczycy osiągnęli średnie wykształcenie i aby poprzez uczestnictwo w nowym programie oświatowym, w sposób systematyczny i znaczący mogli przyczyniać się do przebudowy kraju. W 2007 roku edukację w ramach misji ukończyło 450.500 dorosłych Wenezuelczyków.

 

Misión Robinson I

 

Misión Robinson I"Misja Robinson I"

- od lipca 2003r.

Jest to kształcenie do wolności, któremu służyć ma program nauczenia czytania i pisania ponad milionowej rzeszy niepiśmiennych Wenezuelczyków, rozproszonych na całym terytorium kraju. Dzięki oddaniu z jakim pracują kontynuatorzy myśli Bolivara, możliwość dostępu do wiedzy dociera do najdalszych zakątków Wenezueli. W ramach misji 1,6 miliona Wenezuelczyków stało się piśmiennych, zaś w październiku 2005 roku UNESCO ogłosiło Wenezuelę krajem wolnym od analfabetyzmu.

 

Misión Robinson II

 

Misión Robinson II"Misja Robinson II"

- od lipca 2003r.

Ma na celu zapewnienie jej uczestnikom możliwości zdobycia wykształcenia podstawowego na poziomie klasy szóstej, utrwalenie wiedzy zdobytej w procesie alfabetyzacji i zaoferowanie możliwości dalszego kształcenia w różnych zawodach. Misja Robinson 2 opiera się na haśle "Tak - mogę, jestem w stanie kontynuować" i jako strategię edukacyjną wykorzystuje - poza tradycyjnymi lekcjami, telewizję, techniki multimedialne i publikacje w formie broszurek. W 2007 roku naukę w ramach misji zakończyło 341.900 dorosłych.

 

Misión Sonrisa

 

Misión Sonrisa - Misja Uśmiech"Misja Uśmiech"

- od listopada 2006r.

Misja zapewnia bezpłatną i kompleksową opiekę oraz rehabilitację dentystyczną. Skierowana jest do 10 milionów Wenezuelczyków, którzy wraz z wyleczeniem zębów będą się częściej uśmiechać. Misja jest dopełnieniem programów zdrowotnych.

 

Misión Sucre

 

Misión Sucre"Misja Sucre"

- od 2003r.

Polega na zapewnieniu darmowego dostępu do wyższego wykształcenia szerokim rzeszom absolwentów szkół średnich, którzy z braku miejsc na istniejących uczelniach (bardzo kosztownych zresztą) nie mieli dotąd możliwości kontynuowania kształcenia na poziomie wyższym. Misja skierowana jest do około 2 mln Wenezuelczyków. Nazwa misji pochodzi od 18-sto wiecznego lidera walk niepodległościowych Antonio José de Sucre.

 

Misión Villanueva

 

Misión Villanueva"Misja Villanueva"

- od 2007r.

Zastępuje będące w pogarszającym się stanie rancza, domy będące w niebezpieczny stanie - nowoczesnymi strukturami mieszkalnymi z kompletną realizacją wszystkich niezbędnych usług. Oprócz tego buduje nowe mieszkania by sprostać wciąż ogromnemu, rosnącemu popytowi. Misja ta została nazwana na część słynnego wenezuelskiego architekta Carlosa Raúla Villanuevy.

 

Misión Vivienda

 

Misión Vivienda"Misja Vivienda"

"Misja Mieszkaniowa"

- od 2011r.

W ramach tej misji zakłada się wybudowanie do 2017 roku, 2 milionów nowych domów dla Wenezuelczyków. Przygotowania do wystartowania tej misji trwały już dość długi czas. Według oficjalnych danych w Wenezueli brakuje około 1.5 domów-mieszkań. Na ten cel z publicznych i prywatnych źródeł przeznaczona już została kwota 30 mld boliwarów ($6.97 mld). Są to pieniądze, które pokrywają koszty budowy domów na ten rok.

 

Misión Vuelta al Campo

 

"Misja Powrót na Wieś"

- od 2005r.

Misja ta zachęca biednych i bezrobotnych Wenezuelczyków do nauki o rolnictwie i powrotu na wieś.

 

Misión Vuelvan Caras

 

Misión Vuelvan Caras - Misja w Twarz"Misja W Twarz"

- od 2004r.

Misja ma zagwarantować zaangażowanie twórczych sił społeczeństwa Wenezueli w produkcję dóbr i usług, dla przezwyciężenia biedy i jej wykluczenia. Misja ma za zadanie trenować i oferować zatrudnienie dla tysięcy ludzi.

 

Misión Zamora

 

Misión Zamora"Misja Zamora"

- od listopada 2001r.

W ramach Narodowego Programu Bezpieczeństwa żywieniowego, Samowystarczalności i Zintegrowanego Rozwoju Wsi, rząd Wenezueli wprowadza w życie całą serię planów na rzecz ludności wiejskiej, kładąc szczególny nacisk na przekazanie i odzyskanie nieużytków, przyznawanie kredytów oraz zapewnienie dostaw maszyn i środków rolniczych.

Szczególny nacisk kładzie misja na pomoc małym środowiskom farmerów, integrując je w dystrybucję w Misji Mercal oraz krajową gospodarkę. Misja rozdystrybuowała 10,2 mln akrów ziemi na produkcję jedzenia.

 

Pozostałe projekty i osiągnięcia

 

środki transportu
 
Projekty infrastrukturalne
 
Drugi most na rzece Orinoko i Hydroelektrownia Francisco de Miranda.
 

 

Pierwsza 50-tka
Druga 50-tka
Trzecia 50-tka
I cała reszta (bez końca)

Mapa WenezueliZnajdź

Czy wiesz że?Wiki

Playa El Agua

...to jedna z najdłuższych, najszerszych, najruchliwszych i najbardziej komercyjnych plaż na Margaricie.

 (czytaj więcej)

S5 Box

Register

*
*
*
*
*
*

(*) niezbedne pola

Scroll Up