Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Boliwariańska Rewolucja

Rewolucja Boliwariańska została wprowadzona z momentem objęcia rządów przez Hugo Chaveza. Poza wprowadzonymi zmianami "plastycznymi", takimi jak chociażby nazwa państwa (Republika Boliwariańska Wenezueli), godło, instytucje, nacjonalizacja, itp., w Wenezueli wprowadzono zmianę ustroju oraz rozpoczęto reformy, które zapoczątkowały ogromny ruch w całej Ameryce Łacińskiej. Socjalizm demokratyczny w Wenezueli ma wpływ nie tylko na rozwój świadomości, ale również dobrobyt każdego obywatela i jego uczestnictwo w demokracji.

 

Kontekst Polityczny i Instytucjonalny

 

Napis na murze: Para Todos Todo! - Wszystko dla Wszystkich!

 

Boliwariańska Republika Wenezueli rozpoczęła w roku 1999 proces reform politycznych oraz instytucjonalnych, mających na celu poszerzenie dostępu do uczestnictwa w demokracji oraz zwiększenie zasięgu jej sprawowania w wymiarze społecznym i terytorialnym. Reformy te wymagały, oprócz innych działań, zredagowania nowej ustawy zasadniczej, która poszerzyłaby i pogłębiła prawa obywateli oraz zaktualizowała ich treść, w trosce o stworzenie warunków niezbędnych do społecznego włączenia szerokich kręgów ludności, które były w przeszłości wykluczone z korzystania z podstawowych praw i świadczeń.

 

Cele Reform

 

Napis na bilbordzie: Ahora Todos Podemos Leer Esta Mensaje - Teraz Każdy Może Przeczytać Tą Wiadomość

 

W odpowiedzi na społeczne potrzeby, wyznaczono cele reform, które mają zapewnić narodowi wenezuelskiemu równowagę nowego porządku, sprawiedliwość społeczną i odpowiednią bazę materialną. Wymaga to przebudowania warunków materialnych i społecznych większości społeczeństwa, historycznie odsuniętego od sprawiedliwego dostępu do bogactwa i dobrobytu, a także ukształtowania nowego pojęcia obywatelstwa, opartego na pełnym uznaniu i gwarantowanym wykonaniu praw człowieka. W tym sensie, kierunkowe zasady równowagi społecznej to uniwersalność, polegająca na powszechnym zagwarantowaniu praw społecznych ustanowionych w Boliwariańskiej Konstytucji Wenezueli oraz sprawiedliwość społeczna zrównoważonego rozdziału obowiązków, przełamująca tradycyjną dychotomię, która oddzielała to co społeczne, od tego co ekonomiczne, podporządkowując to pierwsze temu drugiemu.

Główne cele procesu reform wenezuelskich to:

  • Zagwarantowanie wykorzystania praw społecznych w sposób powszechny i sprawiedliwy. Uznanie prawa wszystkich, bez dyskryminacji klasowej, z poszanowaniem autonomii każdej jednostki ludzkiej oraz zapewnienie takiej obsługi poszczególnych grup i terytoriów, która uwzględniałaby ich specyficzny kontekst i była odpowiedzią na ich społeczne potrzeby.
  • Poprawa dystrybucji przychodów i bogactw. Umacnianie gospodarki społecznej, zdemokratyzowanie własności ziemi, tworzenie efektywnego zatrudnienia i przebudowanie systemu wynagrodzeń.
  • Umacnianie społecznego zaangażowania i tworzenie władzy obywatelskiej w publicznej przestrzeni decyzyjnej. Zerwanie z tradycyjną koncepcją uczestnictwa poprzez materializację pojęcia demokracji zaangażowanej i podmiotowej. Ustanowienie nowej relacji między państwem i społeczeństwem, w której sprawy publiczne są podejmowane przez obywateli i przez państwo w sposób proporcjonalny. Obywatel ma prawo do uczestniczenia w formułowaniu, wykonywaniu i kontrolowaniu polityki państwa, w ramach sprawowania demokracji w sposób bezpośredni z wykorzystaniem różnych mechanizmów oraz wspólnot zorganizowanych jako nowe podmioty zdecentralizowane.

 

Konstytucja Wenezueli

 

Konstytucja Wenezueli

Państwo wenezuelskie zostało zdefiniowane w Konstytucji Boliwariańskiej Republiki Wenezueli (Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela, CRBV) jako państwo demokratyczne i społeczne, państwo prawa i sprawiedliwości, to znaczy takie, w którym panuje nadrzędność praw człowieka (Art.2 CRBV) i którego cele zostały określone w sposób następujący: "obrona i rozwój osoby ludzkiej i poszanowanie jej godności", "demokratyczne wykonywanie woli ludu", "budowanie społeczeństwa sprawiedliwego kochającego pokój" oraz "promocja dostatku i dobrobytu narodu", bez wyłączania żadnego członka społeczeństwa. Prawa człowieka otrzymują w CRBV definicję progresywną, która pozwala na ewentualne włączenie w sposób automatyczny tych treści praw człowieka formułowanych na arenie międzynarodowej, które określają je w sposób bardziej korzystny niż czynią to definicje krajowe.

 


źródło: Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli


 

Czy wiesz że?

 

Konstytucję Wenezueli można znaleźć m.in. na produktach spożywczych. Poniższe produkty (jak i wiele innych) dostępne są w specjalnych sklepach tworzonych w ramach Misji Mercal. Dzięki misji można kupić podstawową żywność, której atutem jest nie tylko niska cena, ale bardzo wysoka jakość.

 

  Ryż
 
Cukier
 
Mleko
 
Mleko
 

Margaryna

 

Mapa WenezueliZnajdź

Czy wiesz że?Wiki

Wiza Odwiedzającego

...potrzebna jest, kiedy wybieramy się do Wenezueli w celach innych aniżeli turystycznych.

 (czytaj więcej)

S5 Box

Register

*
*
*
*
*
*

(*) niezbedne pola

Scroll Up